ACCELERATOR OF FUTURE`S TECHNOLOGIES

Wspieramy innowacyjność Komercjalizujemy wynalazczość

TECHNOLOGICZNA PRZYSZŁOŚĆ

POZNAJ NAS

Firma zajmuje się pośrednictwem pomiędzy uczelniami wyższymi a biznesem. Z jednej strony komercjalizuje technologie i patenty, które są opracowywane na politechnikach, znajduje partnerów biznesowych dla uczelni, a z drugiej pomaga w zleceniach ze strony firm na wykonanie badań uczelniom. 

AKTUALNOŚCI

Najnowsze artykuły

Rozwiń swój biznes!

Pomagamy w finansowaniu i komercjalizacji patentów

Marcin Lewandowski Prezes Zarządu Od kilkunastu lat pracuje w branży finansowej, początkowo w doradztwie finansowym personalnym, następnie korporacyjnym. Specjalizuje się w kreatywnym rozwiązywaniu problemów, oraz pozyskiwaniu kapitału dla firm m.in. Funduszy Unijnych i emisji obligacji korporacyjnych. Działał w zarządach wielu spółek z branży finansowej. Od 2021r. współtworzy projekt ACCELERATOR OF FUTURE'S TECHNOLOGIES zajmujący się rozwojem i wsparciem dla firm głównie z sektora nowych technolgii.
Maciej Babiński Dyrektor R&D Od lat 90 ubiegłego wieku związany z branżą IT i wdrożeniami wielkoformatowych systemów ERP. Początkowo uczestnik wdrożeń jako konsultant, w późniejszym okresie zarządzający projektami wg. metodyk Waterfall i Agile w branżach Finance i Heavy Duty. Fascynat nowych technologii i implementacji rozwiązań na rynku. Od roku 2022 dołączył do projektu ACCELERATOR OF FUTURE'S TECHNOLOGIES .